söndag 14 februari 2010

DN: Regeringens senfärdighet dyr för hushållen

DN en söndag morgon. Precis vad jag vill läsa när jag är sömnlös 03.32 *pip*

Jag tror att artikelförfattarna Scocco och Appelgren har gjort en helt riktig analys. Alldeles för många svenska hushåll har lånat alldeles för mycket pengar, av en finansbransch som velat få ut alldeles för stora summor för att kunna ta hem alldeles för mycket vinster... och när nu anpassningen av bostadspriserna kommer, för de kan inte stiga i all evighet amen, så spelar det ingen roll om det bli i en kraschad bostadsbubbla eller om värdeminskningen sker sakta över längre tid. Hur det än sker "...kommer det dock också att dra med sig arbetsmarknaden och statens finanser och på kort sikt få kraftiga realekonomiska effekter. "

(Översatt till Insolvensianska: Människor är överbelånade, och kommer inte ha täckning för sina lån i de fastigheter de överbelånat sig för eller med hjälp av. Samtidiga effekter bli fler arbetslösa och minskade skatteintäkter. Vi behöver kanske utbilda och anställa fler Kronofogdar, så vi hinner med alla exekutiva auktioner de kommande åren?)

Så kommer det underbara, och jag citerar direkt: "I dag har Riksbanken öppet deklarerat att '...ansvaret för en hållbar utveckling när det gäller utlåningen och bostadspriserna (ligger) till stor del utanför Riksbankens kontroll'. Indirekt pekar Riksbanken på att regeringen och dess underlydande myndigheter bör ta ansvar för att kreditgivningen är balanserad. Det är i dagsläget ett ansvar regeringen inte valt att ta på sig."

Och det fortsätter:
"Nyligen tillsatte dock Riksbanken en utredning som ska belysa relationen mellan bostadsmarknaden och Riksbankens uppgifter och mål. Det är bra att frågan kommer upp, men det är märkligt att Riksbanken tar initiativ till en sådan utredning när Riksbankschefen redan konstaterat att frågan i huvudsak ligger utanför riksbankens kontroll.
Ansvaret för en sådan utredning bör i stället ligga hos riksdagen och regeringen, som äger de nödvändiga instrumenten – inklusive Riksbankens målformulering. Riksbankens utredning kommer också att presenteras först om ett år och då rimligen överlämnas till regeringen för ytterligare handläggning. Kostnaderna för denna senfärdighet kan bli höga båda för hushåll och stat. Det är djupt olyckligt att frågan om vilken institution som är ansvarig för den obalanserade prisutvecklingen på fastighetsmarknaden inte är klarlagd, för under tiden fortsätter musiken att spela och finansmarknaden att dansa – och vi vet alla vad som händer när musiken tystnar."

För er som inte läst vare sig min eller någon annan överskuldsatts blogg tidigare, eller ens hört talas om Ulrika Ring på Insolvens Stockholm, är det kanske en lätt udda upplevelse att delta i min intellektuella morgonorgasm (åhhh, åhhh, åhhhh! Jaaaa!). Men summa summarum: vi undrar hur det kan komma sig att vi i Sverige har en fullständigt oreglerad lånemarknad, där människor kan skuldsätta sig och överskuldsätta sig, och där uppenbart vem som helst kan starta utlåningsföretag, sms-låneföretag eller inkassobolag, och sko sig grovt på detta, genom att marknadsföra sig gentemot de ekonomiskt mest behövande? Finns det inga gränser?

Konsekvenserna har för många blivit förödande. Från att ha varit ett problem som rört oetablerade och arbetslösa unga, har nu exempelvis sms-lånen blivit en belastning för kvinnor över 35, alltså familjeförsörjare som ansöker om och beviljas sms-lån för att betala elräkningen och sophämtningen. Det säger en del om vad som kommer att hända när värdena på våra överbelånade fastigheter börjar närma sig mer rimliga nivåer, räntorna stiger och marginalerna i de enskilda hushållen krymper ytterligare. Att Riksbankens tillsatt en i grunden alldeles onödig och för skattebetalarna kostsam utredning för att påvisa att situationen uppstått utanför Riksbankens kontroll, säger ännu mer. Riksbankschef Stefan Ingves med personal vill inte bli hängda för vad regering och riksdag ifrån början borde ha ansvarat för, och jag stöder dem till hundra procent. Fly landet om ni kan, innan någon får för sig att skuldbelägga er. Det skulle jag ha gjort i ert ställe, dragit innan de överbelånade omvandlas till överskuldsatta och börjar inse att orsaken till problemet inte ligger på individnivå, utan på regeringsnivå.

1 kommentar:

  1. Vips så slutade den magiska hatten hos bankerna att fungera och trollkarlen glömde den hemliga formeln trixa fram nya pengar av absolut ingenting. En skuld blir en tillgång allt som krävs är en siten signatur från vår kära världsbank. Vinsten är enorm hela 90% av låtsaspengar från skuld, för tillgångar är enbart en illusion, men den glömska trollkarlen har de verkliga stålarna. Osäkt leder detta till att vår regering eller USA:s president, världens politiker occh gubevarss folket har ingenting (men det visste vi ju redan) Trollkarlen som skapade sin rikedom från skuld, skuldsatte hela jordens befolkning till ett modernt slaveri. Frågan blir om vi har metaforiskt målat in oss själva i ett hörn designat av trollkarlen och nu vet ingen hur vi ska ta oss därifrån???

    SvaraRadera