fredag 23 september 2011

Ingens ansvar - om Sigtunapojkarna igen, och barnvräkningar

Igår skrev jag om de båda pojkarna i Sigtuna som mördades av sin mamma i en livssituation som måste ha varit outhärdlig för två barn. När foton på bröderna nu publiceras blir det ännu svårare att ta det som hänt till sig - den lille var fortfarande sådär småbarnsligt rund om kinderna som min egen dotter var långt efter att hon slutat äta välling på nätterna. Jag reagerar väldigt starkt på att se dem, för jag är inte bara skuldsatt, jag är mamma också. Hur kunde det få hända i ett land som Sverige, när vi skrivit på FN:s Barnkonvention om att alltid sätta barnens bästa i första rummet?

Kritiken mot Sigtuna kommun är stenhård idag. Inte bara emot Socialtjänsten, utan även mot skolan. Nu bryter kommunen sekretessen i vissa delar för att försvara sitt agerande. Från DN.se:

"Flera uppgifter som cirkulerat i medier de senaste dagarna har varit felaktiga, enligt Sigtuna kommun. Nu väljer man att släppa på sekretessen för att få stopp på ryktesspridning och felaktigheter. Bland annat tillbakavisar man att familjens el varit avstängd. Det ska den aldrig ha varit. Uppgiften är dubbelkollad med elbolaget, enligt kommundirektören Greger Svensson. Det har också påståtts att den nu mordmisstänkta mamman nekats försörjningsstöd.
”Mamman har aldrig nekats försörjningsstöd. Hon har begärt och fått en ansökningshandling men inte återkommit.”

Att familjen levt i misär är inte heller något kommunen känt till. Den 28 augusti mötte mamman och barnen personal från fyraåringens förskola. Mamman höll då i två stora matkassar. Efter sommarlovet hade mamman först kontakt med skola och förskola och meddelade då att barnen var sjuka. Så sent som den 30 augusti ska mamman ha hävdat att de hade halsfluss respektive vattenkoppor.
”Vanliga smittsamma barnsjukdomar där man normalt är hemma upp till två veckor”, skriver Greger Svensson i ett pressmeddelande.
Kommunen beslutade på fredagen att ”ta in en extern utredare med hög integritet för att få en så mångsidig belysning av vårt agerande som möjligt”. (TT)"

Skolpersonal har alltså sett att mamman burit på två matkassar den 28 augusti. Men för Aftonbladet har mammans syster berättat att familjen stod utan matpengar redan den 7 september. Tevin och Elias dränktes den 18 september. Fick de riktig mat de sista tio dygnen av sina liv? Och är det så svårt att förstå att mamman höll dem hemma från dagis och skola, om hon var rädd för vad som skulle hända om någon av pojkarna berättade för fröken att de inte hade något att äta hemma?

Sigtuna Kommuns personal är naturligtvis inte synsk. Om det är sant att mamman inte sökte ekonomiskt stöd, så kunde de naturligtvis inte se igenom lägenhetens väggar att där satt två barn som inte fick någon mat. Det kan naturligtvis vara så att mammans väninna, som igår berättade att hon blev snäst när hon ringde Socialtjänsten för att försöka hjälpa mamman, blåljuger - men varför skulle hon göra det? Samtidigt avslöjas det att kommunen avfärdat inte mindre än 178 orosanmälningar gällande utsatta barn bara under det senaste året. En före detta chef inom Socialtjänsten berättar om hur man rutinartat struntat i att utreda anmälningar. Länsstyrelsen har kritiserat kommunen. Socialstyrelsen har kritiserat kommunen. Nu inleds en ny granskning av såväl Socialstyrelse som Skolinspektion kring hur pojkarnas situation har hanterats, när skolan larmat Socialtjänsten om att den äldste inte kommit tillbaka efter sommarlovet.

Granska gärna, men vad händer sedan? Hur tar vi tillvara resultaten av granskningen så att det som hänt inte kan hända igen? En undersökning som Socialstyrelsen gjort visar att det beror på vilken ort ett barn bor på, huruvida det kan få hjälp eller inte när det far illa. Från svt.se:

"Sigtuna, där två små pojkar ska ha mördats av sin mamma, saknar exempelvis formell samverkan mellan skola och socialtjänst. Enligt Socialstyrelsen är formell samverkan ett sätt för kommunerna att förbereda sig för situationer som kan uppstå.
-Att man sluter en sådan här överenskommelse och har en formaliserad samverkan är ett sätt för kommunen att se till att man är förberedd när olika situationer uppstår. Vi ser det här som ett viktigt hjälpmedel för att försäkra sig om att de olika aktörerna kan agera på ett bra och samordnat sätt när det händer saker, säger Petra Otterblad, avdelningschef på Socialstyrelsen."


I klartext: samverkan mellan Socialtjänst och skola brast i Sigtuna. Det är rimligt att tro att samverkan kan brista i fler kommuner. Det finns därmed utrymme för att fler barn kan drabbas på samma sätt.

På samma tema, barn som far illa, har en annan av dagens stora nyheter varit att Stadsmissionen nu larmar om barnvräkningarna. Från svd.se:

"Förra året vräktes 632 barn och deras familjer, vilket var en ökning med 2 procent jämfört med året före.
Ökningen ser ut att bli ännu större i år, enligt Kronofogdens siffror. Nu kräver Stadsmissionen en lagändring.
- Hemlösheten är större än vad som syns i statistiken. Vi tror att en ny nationell strategi måste ta hänsyn till hela hemlöshetskomplexiteten för att göra skillnad, säger Stadsmissionens direktor Marika Markovits till TT.
Nästan var femte svensk kommun uppger i Stadsmissionens årliga granskning av hemlöshet att antalet barnfamiljer som riskerar att förlora sitt boende ökar.

Sedan 2007 har mer än 1 900 barn vräkts från sina hem och i 55 kommuner har antalet vräkningar som drabbar barn ökat, enligt statistik från Kronofogden.
Ett av målen med regeringens strategi mot hemlöshet, som löpte ut 2009, var att inga barn ska vräkas.
- Regeringens handlingsplan var ganska verkningslös på lokalplanet. De hemlösa märker ingen skillnad. Det har mest lett till samordning av myndigheter och ett kunskapsdelande, men inga reella effekter, säger Marika Markovits.

Förra året vräktes 632 barn och deras familjer, vilket var en ökning med 2 procent jämfört med året före.
Ökningen ser ut att bli ännu större i år. Under årets första sex månader berördes 358 barn av vräkning, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med samma period i fjol.

Av Kronofogdemyndighetens statistik framgår att det finns stora regionala skillnader. Utanför storstadsområdena toppar Västmanland listan med 26 vräkta barn, följt av Dalarna (19), Gävleborg (18), Västernorrland (17) och Jönköping (16).
- Det är inte bra att det fortfarande är barn som vräks. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att man jobbar mycket mer förebyggande i vissa kommuner, att man tar tag i problemet i ett tidigt skede, säger Johan Krantz som är verksamhetscontroller på Kronofogden.

Förutom en ny nationell strategi efterlyser Stadsmissionen ett starkare lagskydd mot vräkning av barn, personliga ombud för hemlösa och rätt för gymnasieungdomar över 18 år att få ekonomiskt stöd så att de kan gå klart gymnasiet även om deras föräldrar inte längre har råd att försörja dem. I dag kräver många kommuner att den som är över 18 ska stå till arbetsmarknadens förfogande för att få socialbidrag."


Kronofogdens pressmeddelande om barnvräkningar från juli 2011 hittar du HÄR.
Kronofogdemyndighetens egen statistik över antalet vräkta barn, kommun för kommun, hittar du HÄR.

Ta siffrorna med en nypa salt, för de barn som bor växelvis hos sina föräldrar och därmed inte är folkbokförda hos den vräkta föräldern syns inte heller i statistiken, fast de är precis lika vräkta som mamma eller pappa när flyttfirman står där och rakar ner deras leksaker i plastsäckar för magasinering.

Bloggarkollegan Skattmasen har arbetat på Kronofogdemyndigheten, och under sin tid som fogde genomförde han ungefär en vräkning i veckan. Jag tar mig friheten att klippa in en text han publicerat på sin blogg idag, om hur det går till i verkligheten i ett Sverige som är ganska kallt för de svagaste, barnen.

"När jag fick ett vräkningsärende på skrivbordet så var uppgifterna i folkbokföringen eller försäkringskassans underhållsuppgifter det första jag tog en titt på. Hittade jag uppgifter där som tydde på att den som skulle vräkas hade minderåriga barn, så påbörjade jag ett omfattande arbete på att ta reda på var barnen fanns någonstans. Oftast var det ensamstående män jag vräkte och hade de barn, så kunde jag i 9 fall av 10 genom samtal komma fram till att de levde i all önskad välmåga hos mamman som i de flesta fall hade vårdnaden om barnen och som inte ens var i närheten av samma livssituation som pappan. Men ibland så var det kvinnor, och män med för den delen som hade vårdnaden om minderåriga barn som hade samma folkbokföringsuppgifter som sin vårdnadshavare, och vars adress jag nu skulle ta deras besittning ifrån.

En människa som har barn och som är i fas att bli vräkt, har nästan uteslutande enorma skamkänslor över sin situation, och försöker ofta negligera de värsta fakta om situationen från sin omgivning genom att underdriva omfattningen av den. Socialen har inget krav på sig att vara med på vräkningen om den som ska bli vräkt är myndig och inte har några barn, och de följde sällan med ut heller. Men de var tvungna till det om det fanns misstanke om att barn kunde vara involverade i ärendet. Innan jag satte ut datum för denna vräkning så ansträngde jag mig hårt för att komma i kontakt med dem som skulle bli vräkta och hade barn, för att fråga hur de löst det här med vräkningen och sina barn, ibland så fick jag helt enkelt inte tag i dem för de gick under jorden, eller allt som oftast så ljög de för mig och lät meddela att någon nära anhörig hade tagit hand om barnen utan att så fallet. Jag vidarebefordrade denna information till den tjänsteman från socialen som jag samarbetade med, och överlämnade då resterande av utredandet till dem. Men med åren så lärde jag mig att alltid, vilka uppgifter jag än fick, att kräva att de sociala myndigheterna skulle vara med om själva vräkningen så att de kunde fatta rätt beslut på stället, för rät som det var så kunde det sitta ett litet barn när jag anlände med flyttfirma, låssmed m.m..

Jag utförde ALDRIG en avhysning om barn påträffades i lägenheten. Jag använde mig i så fall av den paragraf som finns i utsökningsbalken för att som chef på platsen kunna avbryta all exekutiv verksamhet omgående och vända på klacken och försvinna med flyttgubbar, låssmed och allt trots att hyresvärden blev rosenrasande. Enligt 16 kap. 4 § utsökningsbalken kan kronofogden mot sökandens vilja, medge anstånd upp till 2 veckor från den tid som tidigare har meddelats som avhysningsdatum. Om det kniper får man sträcka på det så länge som 4 veckor. Någon mer möjlighet har inte kronofogden att ge andrum utan det är sen upp till hyresvärden om mera uppskov ska lämnas. Vill inte han vara med på någon uppgörelse så är det då de sociala myndigheterna som får ansvara för att barnen får någonstans att bo. Men det är inte så lätt om de får falsk information om att barnen bor hos en släkting.

Jag har varit med om att en granne har gömt barn för mig och de sociala vid vräkning, för att sen när lägenheten är tömt och låset är bytt, ta sina bylten och gå ut i samhället för att leta efter övernattning. Skammen får alltså ibland övertaget och ibland så finns där också en rädsla av att barnen ska tas ifrån dem just p.g.a. att de inte kan behålla sitt hem."


Jag tycker det är bra skrivet. Han har sett och förstått barnens utsatta läge vid vräkningarna, och han har sett och förstått att det är en situation som ingen förälder frivilligt försätter sina barn i. I samma blogginlägg konstaterar han att en förälder som inte självmant söker hjälp hos myndigheterna i en svår situation, också är omöjlig att hjälpa. Så hur ska vi göra för att det som hände i Sigtuna inte ska hända igen?

Läs Skattmasens blogg HÄR. Han har ett annat perspektiv än mitt skuldsatta eftersom han i många år representerat Den Stora Skuldregelerande Myndigheten, KFM, men vi har ett gemensamt intresse och det är barnens bästa. Han var inte bara Kronofogde, han var pappa också.

torsdag 22 september 2011

Barn utan skyddsnät

Så är det ett faktum: en mamma i Sigtuna har erkänt att hon dödat sina egna barn, två pojkar på 4 och 8 år. Hur förtvivlad eller kanske sjuk man måste vara för att kunna släcka två små liv man själv burit fram, är nog för de flesta av oss obegripligt. Det enda jag kan tänka mig som förklaring, om mamman inte varit i ett tillstånd då hon inte kunnat ta ansvar för sina handlingar, är att hon velat skona dem ifrån något som för henne varit ohanterligt svårt.

De välsignade kvällstidningarna har grävt i historien i flera dagar. Ur Aftonbladet igår, där en väninna till mamman berättade vad hon sett:

"Elen stängdes av och högen med pizzakartonger växte när mamman förlorat jobbet. Men enligt vännen Sophia Njoroge nekades kvinnan och barnen försörjningsstöd:
– Jag försökte hjälpa dem, jag var som en mormor åt pojkarna. Men socialen undrade bara varför jag ringde." (---)

"Den drygt en månad långa resan ledde till att kvinnan blev av med sitt jobb, eftersom hon reste utan beviljad ledighet.

Öppnade inte dörren

I början av augusti vände hon sig till socialen för att få försörjningsstöd. Men enligt Sophia blev ansökan avslagen.
– Jag ringde till socialen för att höra vad som hände, men de frågade bara vem jag var och varför jag ringde.

Tvåbarnsmamman berättade för Sophia att hon skulle börja ett nytt städ jobb, men så blev det aldrig. Hon fick det i stället allt kämpigare och slutade helt och hållet att svara i telefon. När oroliga vänner åkte hem och knackade på dörren öppnade ingen. När sommarlovet var slut stannade kvinnan kvar i lägenheten med sina barn – som egentligen skulle ha börjat skolan och förskolan.
När Sophia kom hem till familjen i Sigtuna i måndags – några timmar innan barnen hittades döda i vattnet och kvinnan greps – fick hon en chock. Lägenheten var nedgången och elen hade stängts av.
– Det brukade inte ens finnas två odiskade muggar på diskbänken, inte en fläck, men nu var det smuts överallt.

Teknisk undersökning

Lägenheten var full av disk, sopor, oöppnad post. Sophia räknade till ett fyrtiotal pizzakartonger.
– Hon kom in i torsdagskväll och köpte sex pizzor. Vi tyckte det var lite märkligt men hon sa att de byggde om i hennes lägenhet och att hon inte kunde laga mat, säger en anställd på pizzerian."


Så ser alltså social misär ut i Sverige 2011. Två barn med frånvarande pappor lämnades ensamma med en mamma som var i kris, som var socialt isolerad, som inte kunde behålla jobbet, inte ordna fram pengar, inte betala elräkningen. Socialtjänsten nekade henne stöd, kanske helt enligt gällande regelverk, och trots att skola och förskola slog larm om att barnen inte dök upp vid terminsstarten som planerat, så reagerade Socialtjänsten inte. En haveriutredning av något slag kan säkert visa varför, men för pojkarna är det för sent.

Jag har skrivit om ekonomiskt och socialt utsatta barn och vräkningar tidigare i något slags raseri över våra politikers höga ambitioner och deras samtidiga totala brist på metod för att komma åt problemen. Stora uttalanden som det Maria Larsson (KD) gjorde i januari 2010, om att vräkningarna av barn skulle stoppas helt, leder ingenvart. Kronofogdemyndigheten konstaterade i juli detta år, drygt arton månader efter Larssons behjärtansvärda utspel, att vräkningarna av barn istället ökade:

"Under första halvåret 2011 berördes 358 barn av vräkning. Det är en ökning med hela nio procent — eller 30 barn — jämfört med samma period föregående år, visar ny statistik från Kronofogden.
— Vi på Kronofogden är mycket oroade över att se denna utveckling. Att vara med om en vräkning är en tragedi för både barnet och dess föräldrar. Det är viktigt att samhället fortsätter att arbeta med den nollvision som finns inom regeringens strategi mot hemlöshet, säger Mickael Necke, chef för Kronofogdens förebyggande verksamhet.
Barnombudsmannen väljer nu att använda sina rättsliga befogenheter och kallar tio kommuner till samtal den 13 oktober. Några av dem har ett dokumenterat förebyggande arbete när det gäller vräkningar av barnfamiljer och antalet barn som vräks är lika med noll. I andra kommuner visar statistiken för perioden 2009-2011 istället en negativ utveckling med fler barn som vräks.
— Att barnvräkningarna ökar är ett bekymmersamt misslyckande. I flera kommuner pekar utvecklingen åt helt fel håll. Samtidigt är det intressant att notera att många kommuner trots allt har lyckats nå regeringens nollvision om barnvräkningar, säger barnombudsman Fredrik Malmberg."

Kronofogdemyndigheten vet om hur verkligheten ser ut för utsatta barn, samtidigt som våra politiker står i offentlighetens ljus och basunerar ut drömmar, "nollvisioner" om att barn inte ska behöva fara illa. Kronofogdarna är på plats och genomför vräkningarna av barn och deras föräldrar, när Socialtjänsten inte kunnat förhindra att det sker. Bloggarkollegan Skattmasen har arbetat som fogde och sett det med egna ögon, läs gärna om hans erfarenheter HÄR. Om de båda pojkarna i Sigtuna hade fått leva hade de snart blivit vräkta också, för kan mamma inte betala elräkningen så är det bara en tidsfråga innan hon inte klarar att betala hyran heller, med eller utan Socialtjänstens goda minne. Kronofogden hade kunnat bli Sigtunabrödernas frälsning, bokstavligt talat. Inte Socialtjänsten, Kronofogden. Fogdarna tar hjälp av låssmed och ibland polis för att komma in, de tar in flyttfirmor som rafsar ihop möbler, kläder och leksaker som körs bort och magasineras. Och där står snart nog dagligen Kronofogdar med sina mobiltelefoner och ringer runt till socialsekreterare för att lösa akuta situationer, för de barn vars föräldrar inte kan eller orkar ordna ett annan ställe att sova på, leka på. Så varför ska det behöva gå så förbannat långt innan samhällets representanter ser och reagerar med att försöka hjälpa?

För Sigtunabröderna borde det ha varit möjligt att få hjälp långt tidigare. De var barn och som alla andra barn oförmögna att hjälpa sig själva när mamma inte kunde hjälpa dem. Socialtjänsten svek när skolan och dagis anmälde sin oro för dem. Men elbolaget då, som stängde av strömmen för dem? Det finns en populär myt som säger att här i Sverige där vi är så väldigt bra på att ta hand om våra minsta medborgare, så "ska" elbolagen underrätta Socialtjänsten när en barnfamilj har så stora skulder för el att eltillförseln måste stängas av. I vissa kommuner görs det, antingen meddelar elleverantören eller inkassoföretaget familjens hemkommun, och så påbörjas i bästa fall en utredning av familjens och framförallt barnens situation. Ibland hjälper det med ett ekonomiskt bistånd, ibland behövs en placering av barnen utanför familjen för att man säkert ska veta att de har sina grundläggande behov tillgodosedda. Det kan också i extrema fall leda till att föräldrar förlorar vårdnaden om barnen, om Socialtjänsten bedömer att föräldrarna inte klarar att se till barnens grundläggande behov, i det här fallet ljus, värme och mat. Det hände en ytligt bekant för några år sedan, efter att hans son inte kunnat få varm mat eller haft lyse hemma hos pappa på nästan en månad för att elbolaget klippt elleveransen. Det finns alltså en extra livlina där, när elbolagen stänger av strömmen för en barnfamilj - OM elbolaget har ansvarskänsla nog att meddela Socialtjänsten att så ska ske. Tyvärr är detta en frivillig åtgärd. Det lärde jag mig under min tid som konsult i kundtjänsten hos ett av landets största elbolag, när förtvivlade människor ringde in och bad om anstånd med räkningar de inte kunde betala. Min chef sade rent ut när jag förde frågan om att underrätta Socialtjänsten på tal: "Vi är ett kommersiellt företag, inte ett samhällsnyttigt. Vi kan inte rädda alla." Så "vi" ringde inte till socialen.

Gör det till lag, Maria Larsson, att elleverantörerna måste kontakta Socialtjänsten varje gång man funderar på att stänga av strömmen för en barnfamilj. Visst, du stöter dig med mångmiljardföretagen som inte vill bekosta "slumsysterverksamhet" bland sina anställda, men det kan också tänkas att ett och annat barn får hjälp tidigare. Någon kanske får leva så länge att han hinner fylla fem, eller nio år.

Ikväll dominerar nyheten om mammans erkännande svensk media. Jag antar att många Facebookgrupper kommer startas för att hedra barnens minne de närmaste timmarna. Imorgon bitti blir nästa barnfamilj föremål för vräkning, eller får de strömmen avstängd så mamma får gå till pizzerian och handla mat om barnen ska få något varmt i sig imorgonkväll. Vad de äter när pengarna tar slut vill jag inte ens tänka på. Jag ska tända ljus när det skymmer. Ett för den stora pojken, ett för den lille, och ett för en mamma som blev en mördare, kanske för att hon tänkte att det var det barmhärtigaste sättet för barnen att slippa uppleva mer sorger och bekymmer än dem hon redan försatt dem i. Gud vare deras själar nådig. Nu är frågan hur lång stund det tar innan vi helt glömt bort vad som hänt de senaste dagarna.

SVD , DN, Aftonbladet, Expressen , Metro.

lördag 17 september 2011

Mannan går på krogen...

...och blir uppvaktad av en man som är i ett helt annan värld än hon.

Plats: utanför entren, i rökrutan.
Tid: 22.42
Position: en upprättstående, en som står och svajar.

Han: Amen stick då!!! (upprört, riktat emot piketbussen som står parkerad på andra sidan gatan)
Hon: ...men det är väl inget att vara arg på, de ska ju snart åka.
Han: ...men de håller koll på mig, vettu. Jag ska inte göra nåt, men de har koll på mig.
Hon: Njae va, de stannade ju där för att suga in den där unga killen som gjort nåt, så det har nog inget med dig att göra.
Han: Jomen de håller koll på mig nu, vettu... det är den där jävla (lokaltidningens namn)s fel, de skriver en massa skit...
Hon: Åh... som vaddå?
Han: Jooo, men de skriver att jag har utpressat och misshandlat nån, men du vet, det har jag inte, och nu står de (poliser) där och håller koll på mig. Men se (han drar upp jackärmen och visar sår på handleden) det där är från när jag höll på med båten, jag håller inte på med sånt... (vänder sig igen emot piketbussen och blänger på polismännen)
Hon: jamen de åker nog snart, de har ju tagit en kille och han ska väl med ner till Polishuset nu... det är en massa fulla ungar ute ikväll, och det är väl bättre att han får åka med dem än att han är kvar på stan och åker på stryk eller nåt?
Han: Joo, de´klart... var det Mannan du hette?

fredag 16 september 2011

$25.500,000.00 - Mannan har kommit på grön kvist igen!!!

"From Mr Mahmood IBRAHIM
PLEASE REPLY ME IMMEDIATELY.
Dear Good Friend,

How are you together with your family members? I think all is well. Despite the fact that I did not know you in person or have i seen you before but due to the reliable revelation,I decided to share this lucrative opportunity with you, I have no other choice, so kindly consider this message as vital, believing that sooner or later we will be multi millonaires,

First and formost, I have to introduce myself to you. I am Mr Mahmood IBRAHIM, THE FOREIGN OPERATIONS MANAGER OF OUR BANK here in my country, BURKINA FASO WEST AFRICA. I am married with two children.

I want you to assist me in other to transfer the sum of TWENTYT FIVE,MILLION AND FIVE HUNDRED THOUSAND UNITED STATE DOLLARS CURRENCY ($25.500,000.00) into your reliable account as the Next of Kin to our Foreign Business partner , the original owner of the fund. He was a foreigner and a company holder who died in a plane crash with his family years ago, he deposited the fund in our bank for his business expansion in Africa unfortunately he met this sudden and untimely death and the worst thing that happened was the wife who suppose to be the successor of the account died along with him.

Since the deceased left no body behind to claim the fund, as a foreigner, you are in better position for that, and no body have come for the claim, after you have applied.If you are ready to assist me, set up a new bank account or forward to me any one available so that the process will commence .

I will guide you on how you should apply for the claim so that everything will be smooth and correct. After the transfer, I will resign and come over to your country for the sharing of the fund 50/50 base on the fact that it is two man business.

Finally, note that you are not taking any risk because there will be a legal back up as we commence.
Further information will be given to you as soon as I receive your reply.


Fill this information

Your Full Names........................
Mailing Address ........................
Phone Number .........................
Age...........................................
Occupation................................
Sincerely,
Mr Mahmood IBRAHIM "

Oj, nu ska jag köpa en Rolls Royce, och sätta in guldkranar på toa :)

torsdag 15 september 2011

Torsdagkväll

Badvatten på gång - check!
Rena lakan i sängen - check!
Nytvättad pyjamas framlagd - check!
Vädringsfönster stängt - check!
Gammal förlovningsring såld - check!
Frukostmjölk handlad - check!
Värmeljus på soffbordet - check!
Te nykokt - check! med honung, vilken lyx...
Pläd i fåtöljen - check!
Tjocksockar på - check!
Kattor kelsjuka - check!
Dvd-film laddad - check!
Tröttfrusen - check!
Väckarklocka ställd - check!

tisdag 13 september 2011

Väldigt mycket höst i Mellanstad idag...


Ovädret Katia har dragit in över Mellanstad, och här är höstrusk... Vaknade till en ovanligt grå morgon med hårda vindar och plötslig rå kyla på golven i lägenheten. Raggsockorna har åkt fram idag. Det börjar bli dags att stänga fönstret om kvällarna, men jag har ingen lust. Det känns så oåterkalleligt varje gång, som om sommaren aldrig mer kommer tillbaka.

Ännu väntar några fina helgdagar i skogen med termos och svampkorg, rönnbärsplockning och slånbärsris och leriga jeans. Ännu finns chansen till en Brittsommar så man kan få njuta av solstrålar i trädkronorna, och än har jag inte hört några fågelsträck dra fram över slätten på väg mot varmare breddgrader. Till helgen ska jag, om tillfälle uppstår, besöka ett större åkerområde där förra året ett par tranor tillbringade några dagar med att vila och äta upp sig. Det är en speciell känsla att sitta under en tall i ett skogsbryn och följa de mäktiga fåglarna med blicken, lyssna när de sjunger. Det är ett särskilt vemod de bär med sig. När de drar vidare återstår i stort sett bara att ta fram stövlarna och vänta på den första snön.

Här hemma har kattorna redan insett läget. Lilla Misse sitter på routern om kvällarna, den värmer gott om stjärten och det där med att matte Manna knorrar tar hon inte så allvarligt på. Kisse i sin tur myser i mitt knä, och när jag tänder några ljus på soffbordet blir det så trevligt att hennes nackhår står rakt ut när hon kisar mot lågorna. Hon kryper nära, nära på nätterna, för kroppskontakt är plötsligt viktigt igen. Och jag vaknar med päls på bröstet och undrar varför jag skaffade katt...

Dagens njutning får bli Marek Szczepaneks foto av tranan. Mycket vackert.

måndag 12 september 2011

Lite plus och minus

Dagens fynd i e-posten, och precis som Lugn och Harmoni säger, det är bara att strunta i skiten.

"OBS!!!

Jag är Garry stran en respektabel långivare från Clarity Credit Management Solution .. Jag är här för att införa ett låneprogram som tillåter oss att hjälpa människor i ekonomiska svårigheter och behöver ekonomiskt bistånd.

Du behöver enkla lån?, Hade allvarliga kredit / skuld och behöver ekonomisk hjälp? Du har förkastats av banker och företag?. Detta gäller för ekonomiskt bistånd med en rimlig ränta på 3% och lånet erbjuder allt från € 20,000.00 (personligt lån) och 1,000.000.00 € (Business Lån) 100% garanterad av affärs-och personliga lån och lån utan säkerhet finns tillgängliga.

Om du är intresserad av vår lånefond erbjudande, är du vänlig uppmanas att fylla i ansökningsformuläret nedan.

(1) Fullständigt namn:
(2) Kön:
(3) beloppet av lån som behövs:
(4) Lån Varaktighet:
(5) Land:
(6) Talar du engelska?
(7) Har du sökt tidigare?

Kontakta oss på vår mail: c-credit.mgt @wss-id.org

Vi väntar på ditt svar på detta e-mail så att vi kan bearbeta den lånefond så snart som möjligt.

Tack för din förståelse

Mr Garry stran (VD)

Clarity Credit Management Solution."
Sänt från adress info@clarity.org och anmält som nätfiske.

Dagen har också erbjudit vissa positiva nyheter på skuldfronten. Från svd.se;

"Färre har skulder hos Kronofogden, och allra mest minskar det bland unga. Nya regler kring sms-lån lyfts fram som en förklaring.

Skulderna hos Kronofogden minskar, enligt företaget Soliditet. Minskningen i antalet skuldsatta i augusti i år jämfört med samma tid i fjol är bland de största bland 16-22-åringar - fyra procent bland män och sju procent bland kvinnor.

- Förhoppningsvis är det en kombination av tydligare krav kring konsumentkreditlagen, att du ska ta kreditupplysningar, men också att ungdomar har fått jobb, säger Patrik Attemark, vd för kredit- och affärsinformationsföretaget Soliditet.

Minskningen i antal skuldsatta är bland de största i åldersgruppen 16-22-år. Där tror Attemark att nya konsumentkreditlagen spelat in, med krav om kreditprövning även av sms-lån. Att eventuella blivande kreditgivare frågar runt om den personliga ekonomin innan kredit ges kan ha dubbla effekter, enligt honom."

En snabbtitt i Kronofogdemyndighetens pressrum ger en liknande positiv bild. Pressmeddelande från den 17 augusti i år:

"Sms-lånen fortsätter att minska

Antalet obetalda sms-lån minskar med 10 procent jämfört med samma period förra året, visar färsk statistik från Kronofogden. Men trots att minskningen fortsätter, så finns problemen ändå kvar för alla de som tidigare tagit sms-lån och som idag fortsätter att betala på sina skulder.

Under första halvåret 2011 inkom 14 281 ansökningar om betalningsföreläggande på grund av obetalda sms-lån till Kronofogden. Det är en minskning med 10 procent jämfört med samma period förra året.
— Det är glädjande att det trendbrott vi fick förra året håller i sig, säger Janne Åkerlund, förebyggare på Kronofogden. Det är svårt peka ut en enskild orsak till minskningen. Den nya konsumentkreditlagen, där sms-lånen inte längre är undantagna för kreditprövning, har förändrat kreditgivningen. Sms-lånens roll på kreditmarknaden har förändrats. Idag är det allt vanligare att samma kreditgivare i stället lånar ut ett större belopp på en längre avbetalningstid.

Ungdomars andel av obetalda sms-lån fortsätter att minska. Sedan första halvåret 2007 har andelen 18-25 åringar som inte kan betala sina sms-lån minskat från 40 procent till 17 procent.

— Vi tror och hoppas att minskningen bland ungdomarna beror på att de har förstått riskerna med och konsekvenserna av obetalda lån, säger Janne Åkerlund. Vi är övertygade om vikten av att samhället fortsätter ge ungdomar en möjlighet att lära sig mer om att hantera sin privatekonomi, bland annat genom skolan.

Kvinnors andel av de obetalda sms-lånen ligger kvar på samma nivå som förra året och det innebär att Kronofogden fortsätter sin satsning på att motverka kvinnors skuldsättning."

Nice. Kreditprövningen vid sms-lån gav en viss effekt. Om vi nu bara kunde trolla bort de gamla skulderna/få fler skuldsatta på fötter igen också, så... Säga vad man vill om SMS-låneföretagen, men bättre kundraggare än de när det gällde att hålla kundunderlaget varmt för inkassobolagen har nog aldrig funnits. Jag tror de har slagit det såväl det Andra Världskriget, Spanska Sjukan och Digerdöden i effektivitet när det kommit till att förstöra människors liv.

söndag 11 september 2011

7500, 7499, 7498, 7497...


Och det är afton på den sjunde dagen, och för de allra flesta av oss har kvällen handlat om avkoppling i hemmet. Jag har serverat kattorna kokt kyckling i buljong eftersom Kisse hade lite småont i magen i början av månaden, så hon och kamrat Misse ligger nu halvt avsvimmade på sängen, stoppmätta och nöjda. Själv har jag festat på en panna på skogssvamp, lök och grädde med lite vin till, och hunnit smaka av de nybakta limporna som svalnar på köksbänken. Det är gott att leva på en söndagkväll.

En bekant berättade tidigare i veckan att han skulle ut och plocka svamp den här helgen, och han skröt lite om ett ställe där han menade att han tidigare fyllt stora papperskassar utan besvär. Jag kunde inte låta bli att retas med honom, för det heter ju att "när storfiskarn talar om..." och så vidare. Kort sagt, han sände bildbevis på att han varit ärlig: uppemot 15 kilo Trattkantareller slank ner i kassarna under helgens expedition. Vad säger man? Han talade ju sanning, så det var bara att gratulera och efter bästa förmåga svälja avundsjukan även om det satt långt inne. Nå, för en stund sedan fick jag ett SOS över mailen, för nu hade han börjat inse vidden av att plocka hem så mycket svamp. Den ska ju rensas också. För den som inte vet: en normal Trattkantarell väger ungefär 2 gram. 15 kilo innebär alltså drygt 7500 svampar som ska rensas, helst inom något dygn för att de inte ska bli dåliga (om man inte äger ett rejält kylskåp förstås). Jag har skrattat i mjugg sedan han hörde av sig, för jag kan liksom tänka mig hur det låter vid hans köksbord inatt;

"Ok, då kör vi: 7500... 7499... 7498... 7497... 7496... 7495..."

Om jag hade hans mobilnummer skulle jag kosta på mig att sända ett sms var trettionde sekund eller så, och hjälpa honom med nedräkningen. Jag har väldigt roligt just nu. Men mest av allt kanske jag skrattar åt mig själv ändå, för jag har gjort precis samma misstag några gånger när jag tagit med mig mer än jag orkat hantera från skogen. Det är roligt att plocka och man inser inte hur mycket man egentligen hittat eftersom just Trattkantareller sjunker ihop när man travar dem ovanpå varandra i en korg eller papperskasse. Jag vet alltså mycket väl vad han våndas över just denna söndagsnatt, och jag känner för honom för jag vet hur han kommer må imorgonbitti när det är dags att gå till jobbet. Men det skulle jag aldrig erkänna för honom. Aldrig någonsin.

fredag 9 september 2011

SAAB: lite pengar under skrivbordet, kanske?

Idag har Victor Muller iallafall visat att han kan skämta. Det blev nej till begäran om en andra rekonstruktion, och Muller tänker naturligtvis överklaga. Domskälen till att Tingsrätten inte biföll begäran om rekonstruktion av SAAB var framförallt oklarheter kring företagets kommande finansiering. Det är inte försvarbart att sätta igång en ny process med att få företaget på fötter om det fortfarande inte klarar av att betala sina anställda - vill du veta mer har du hela domen HÄR.  Imorse retade så Muller upp halva myndighetssverige rejält, genom att påstå att det visst fanns pengar till SAAB-arbetarnas löner under en intervju i Sveriges Radio. Ännu mer provokativt var det skämt den flygande holländaren levererade till TT senare under dagen. Från SVD.se:

"Enligt (Muller, min anm.) har Saab pengar till arbetarnas löner, men kan inte betala ut dem på grund av leverantörsskulderna - ingen fordringsägare får gå före någon annan.
När TT ber honom berätta var de pengarna är svarar han:
- Vi har dem i en stor låda under mitt skrivbord.
- Nej, självklart är de på ett bankkonto.
- Så då kan Kronofogden komma åt dem?
- Det beror på var de är. Det tänker jag inte berätta. Det är inte viktigt. Vi kunde ha betalat lönerna och vi kan göra det.

Enligt Kronofogden kan Victor Muller misstänkas ha gjort sig skyldig till ett brott mot upplysningsskyldigheten när han inte berättat om att Saab har pengar, rapporterar Ekot på Sveriges Radio.
- Absolut, jag har ställt den frågan tidigare och då har man inte haft de pengarna, säger Hans Ryberg, chef på verkställighetsavdelningen på Kronofogden i Uddevalla."

Vet inte vad som är mest tokigt, att TT:s utsände faktiskt frågade var pengarna fanns, som om någon faktiskt skulle berätta det, eller Mullers hysteriskt roliga svar om att han hade dem i en låda under skrivbordet. Undrar om det blir inbrott på hans kontor nu i helgen?

Att det är kriminellt att undanhålla pengar för utmätning är en annan sak. Det ska jag som lekman inte ge mig in på att förklara närmare, men har vi tur så kanske Masen ger sig in på att reda ut begreppen för oss förr eller senare, han har ju jobbat som Kronofogde och kan hela den juridiska biten. Nu ska jag arma människa röka en god cigarr, hälla upp en ny Gin & Tonic och känna mig lite rik en stund. God afton!

torsdag 8 september 2011

Ännu ett bluffmail...

i mailkorgen denna morgon. Eller, ett av två bluffmail som dunsat in under natten. Den som uppfann Google Translate fick förhoppningsvis ganska bra betalt, men själva översättningen är ganska rolig:

"Hälsningar: Kunden


Att få ett legitimt lån har alltid varit ett stort problem för kunder som har ekonomiska behov. Frågan om krediter och garantier är något som kunderna är alltid intresserade av att få lån från en legitim långivare. Men Ocean Finance Services. gjorde en skillnad i utlåningen branschen.

Ocean Finance Services. krediterades av borgenären för att ge lån till lokala och internationella kunder. Vi hade förmånen att träffa dina finansiella behov. Frågan om kredit ska inte hindra dig från att få det lån du behöver. Våra tjänster omfattar följande: -

* Investor Lån
* Skuldkonsolidering
* Topplån
* Business lån
* Personliga lån
* Internationella Lån

Personlig Specifikationer:

* Lånebelopp som krävs:
* Lån Syfte:
* Land:

Social trygghet och ingen kreditupplysning, 100% garanti. Allt du behöver göra är att låta oss veta exakt vad du vill och utan tvivel kommer att göra din dröm. Ocean Finance Services. säga ja när bankerna säger NEJ. Slutligen en lånefond för småskalig, mellanhänder, småskalig finansiella institut som har obegränsat kapital.

För mer information gå om att köpa ett lån: Svara direkt på denna e-post: oceanfinance@webadictos.net
Ärligt talat, när vi väntar på ditt svar.

bästa hälsningar
Mr Mike Johnson
Ledande befattningshavare av finansiella tjänster Ocean In't"


Avsändaren, slnz@xtra.co.nz, är nog knappast nåt finansiellt företag. Undrar vad som händer om jag mailar dem mitt kontonummer och ber dem sätta in en miljon? *blink blink*

onsdag 7 september 2011

Betala din skatt, annars kommer Rambo och tar dig!!

Det konkursmässiga Greklands befolkning har sent omsider vaknat till och insett att det behövs pengar för att finansiera statens verksamhet och välfärden. Bara drygt hälften av skattepengarna kommer in varje år, och därför har en specialstyrka satts in av den grekiska Skattemyndigheten: "Rambo". Från Rapport ikväll, på SVT Play, klicka HÄR för att se inslaget.

I Grekland är den ekonomiska nymoralismen på hög nivå, det är spännande att se eftersom landet i övrigt är ett av Europas mest korrumperade, man kommer ingenstans utan att betala mutor. Här hemma i Svedala kan jag konstatera att Skattemyndighet och Kronofogdemyndighet har jobbat på det sättet under flera år. Inte mindre än två av mina gamla arbetsgivare har utan förvarning tvingats släppa ifrån sig bokföring, datorer, pengar och hela klabbet när myndigheterna kommit inbrakande genom dörren tidigt på morgonen. Det var en syn för gudar när jag satt på jobbet och en av dessa fiffelpellar fick samtal hemifrån, då hustrun tvingats släppa in en hord stora masar i villan och bara kunde titta på medan de vände ut och in på hemmakontoret och slängde ner vartenda papper de kunde hitta i svarta sopsäckar. Det var första gången jag såg en människa vars hår stod på ände, bokstavligt talat, och hårdhjärtad som jag är tyckte jag inte ens synd om honom, jag var så luttrad att det bara blev en rolig historia till att berätta för väninnan under helgen. En annan arbetsgivare blev förmodligen föremål från en koordinerad attack där även banken medverkade, för hans hustru ringde från kassan på ICA och var hysterisk när bankkortet plötsligt inte fungerade längre. Det är dirty, dirty business i min bransch... och tillslagen fortsätter. Ibland är det väl befogat, ibland finns det ytterligare skäl än att bara komma åt skattefusk. Senaste stora tillslaget där Kronofogden medverkade var då Konkurrensverket gick loss på Swedboat, Yamaha Motor, Volvo Penta med flera, för att de ströp tillförseln på reservdelar för Mekonomens Marinshop, mer om det HÄR.

Nu undrar jag om grekerna på sikt kommer bli lika flitiga skattebetalare som Svensson verkar vara, även efter det att de fått ordning på statens finanser? Är vi svenskar kanske mer moraliska än andra nationaliteter i Europa? Eller har vi bara ett mer effektivt kontrollsystem, starkare svenska "Rambomyndigheter" som är vassare än de våra europeiska grannar har?

SAAB igen, lugga staten på pengar-spåret

Det bidde ingen konkurs, det bidde en rekonstruktionsbegäran. Sannolikt innebär det att staten får gå in med medel till de anställdas löner genom lönegarantin. Bra eller bajs?

Advokat Rolf Åsbjörnsson är glasklar med sin åsikt i en artikel på di.se: "Det är inte meningen att rekonstruktion ska användas för att lugga staten på pengar. Att först plocka ut lönegaranti i en rekonstruktion och sedan gå i konkurs och få lönegaranti en gång till", säger Åbjörnsson.

Jag håller med. Lägg skattepengarna på vård, skola och omsorg istället, det här är inte försvarbart.

En annan aspekt: när jag som skuldsatt ville betala in ett par tiotusen till Kronofogdemyndigheten senast, så fick jag legitimera mig och förklara för banken vart jag fått tag i pengarna. Varifrån kommer de pengar som ska rädda SAAB?

SVD
DN
E24

tisdag 6 september 2011

SAAB, sista valsen?

Nu är det nära. Efter mer än ett och ett halvt års dödskamp kan konkursen idag bli ett faktum för SAAB. Troligen blir det IF Metall som lägger in konkursbegäran.

Det är en svensk ikon som går i graven. Det är en tragedi för Trollhättan, för de anställda och för alla andra företag runt omkring, som kommer påverkas vare sig vi vill det eller inte. För den tidigare frälsargestalten Victor Muller kan det få långtgående konsekvenser på det personliga planet, för man vare sig kan eller får piska en döende häst in i det sista. Få se om det är sista turen nu, eller om ännu en mirakulös räddningsaktion ska spelas upp i media?

söndag 4 september 2011

Okej då, en liten klapp på axeln till Skatteverket....

...kan jag bjuda på, för man ska inte vara orättvis. Jag är snabb med att nypa till dem, då kan jag vara snabb åt andra hållet också. Att ta kontakt med nystartade företag är klokt. Visserligen blir man ofta inbjuden till information på det lokala skattekontoret som nybliven företagare, men att gå ut på fältet och skapa personliga relationer till företagare är klokt. Man är inte lika stöddig när nån står och vill skaka hand med en, och en erfaren skattmas kan säkert se och hjälpa till att bromsa ifall man nu hamnar på obestånd ganska omgående. Tänk om de skulle göra ett besök första gången man var sen med momsdeklarationen eller inbetalningen av de sociala avgifterna också? Jag visste inte om att vi hade en skatteskuld eftersom min kompanjon vägrade tala om det, och revisorn kom ingen vart med honom heller... det blev en kallsup. Ett besök av Skattemyndigheten hade inte gjort ont i det läget.

Det är också klokt att slå hål på gamla myter om att ekobrott begås av "superskurkar", som med illvilliga planer lyckas dupera hela sin omgivning att allt går rätt till medan det i själva verket krävs ganska mycket teamwork för att ens få fram pengar till svarta löner, eller få tag på folk som hjälper till att gömma större summor, för det är inte smart att som en av mina gamla chefer gå med en sedelrulle rymmande ca 80 000 i byxfickan för jämnan. Så skriver hon som fått lönen rätt i näven ganska många gånger, och överlevt ett förhör med en anställd på EBM, och genom åren hunnit lära sig en hel massa om hur man inte ska göra... men de är på rätt spår: kontanterna är hela nyckeln till att ha svart arbetskraft hos sig. Om man nu kunde komma åt källan till kontanterna också så... ;)

Ur rapporten "Så fungerar den storskaliga skattebrottsligheten", av BRÅ och Skatteverket, släppt 110829:

"Kartläggningen slår hål på vissa myter, till exempel att det ofta finns en ensam person — en "hjärna" bakom brottsligheten. Ofta överdrivs också kopplingarna till annan organiserad brottslighet och yrkeskriminella, säger Johanna Skinnari, projektledare på Brå.

En annan myt är att myndigheterna alltid ligger långt efter. Att utföra skattebrott är komplicerat, riskfyllt och innebär även vissa utgifter. Gärningsmännen anpassar sig efter myndigheternas åtgärder, men begränsas av sin branschkunskap och sitt nätverk. Många gärningspersoner begår till följd av begränsad erfarenhet brott endast inom sin egen bransch och utan större variation.

Skattebrottslingarna påverkas i hög grad av risken att bli upptäckt och av de kostnader som brottsligheten innebär. Myndigheterna kan därför effektivt störa den kriminella verksamheten genom att till exempel täppa till allmänt kända luckor i kontrollsystemen.

— Kartläggningen är värdefull för Skatteverkets brottsbekämpande arbete. Den bekräftar att vår strategi som bygger på att "följa pengarna" ger resultat och att vi måste fortsätta att utveckla samarbetet med andra myndigheter, säger Martin Solvinger, områdesansvarig på Skatteverket.
Kontanter är skattebrottslingarnas akilleshäl. För att tvätta pengar och till exempel avlöna svart arbetskraft behöver skattebrottslingar tillgång till stora summor kontanter. De skärpta reglerna för rapportering av misstänkt penningtvätt har gjort det svårare för gärningspersonerna att få tag på kontanter.

Riktade insatser mot exempelvis växlingskontor och factoringföretag är ett effektivt sätt att komma åt skattebrottsligheten."

Just factoringbolagen är en bra källa till kontanter den 24:e varje månad, det kan jag intyga efter ett par löneutbetalningar som gick till just så, när jag jobbade åt ett gäng bovar som kursade sju månader efter att bolaget startat. Ett annat sätt är att köra större jobb utan kvitto, ett tredje sätt att köra ut gamla inbytesvaror svart, sånt man inte kan inte kan lagerhålla för att det inte har något "egentligt" värde... eller plocka en leverantör på sekunda varor, sånt som skulle gått som "svinn" hos dem, och sälja ut som prima med ett factoringbolag som mellanhand... sätten är många, men det krävs alltid att flera led är inblandade och hjälper till, medvetet eller inte. Vem vet, det kanske blir svårare att jobba svart framöver.

Nigeriabrev, bedrägeriförsök i din mailbox

Privata konversationer ska man inte publicera av den enkla anledningen att det är kränkande. I torsdags lade jag upp ett brev från katten Kisse på bloggen, men hon var med på det efter en rejäl muta kattgodis, annars hade jag inte gjort det. För mänskliga skribenter är det känsligare: i veckan lovade jag en ny bekant att inte på något sätt röja vad han skrivit till mig, och det löftet har jag för avsikt att hålla. Men hur gör man med oönskade brev, av den där kategorin som från början hamnar i skräpposten? Det här är ett exempel på kriminell verksamhet som vem som helst som har en e-postadress kan råka ut för. Förut kallade man den här typen av bedrägerier för Nigeriabrev. Läs och bedöm själva: skulle ni nappa på att hjälpa den här stackars föräldralösa flickan?


"Hello My Dearest,

I know that this mail might come to you as a surprise because you don't know me and i don't know you too. My name is Nancy Ismaila Mohamed, i am 23 years old girl and an orphan. My late father was the deputy general manager with CNPC oil company at the Khartoum refinery in Sudan who was killed by the rebels during the last crisis in my country when Janjaweed militant came to our house,and this was what sent me away from my country to Burkina Faso as i made my escape only by God's special grace.

You can read more about my country in the bbc news.
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6469857.stm)

When my father died, i was living with my step mother happily until when thing changed and she wanted me to be fooling around, and when she found out that the was a money willed to me she asked me to travel with her to Burkina Faso where the money is deposited so that i can withdraw the money since i am the next of kin, but i refused because she was bringing in men to our house and doing all sorts of things. And she begged me but i refused, and she threatened to kill me, that is why i ran away and came to Burkina Faso where the money is deposited as a refugee, and i went to the bank and they confirmed that the money is there and that i am the next of kin, but they also asked me to bring a trustee that will stand on my behalf, because that is what my late father instructed them.

Actually in search of an honest and reliable person who will help me to relocate to western world for a better life; i have chosen to contact you after my prayers and i believe you will not try to cheat me but rather take me as your own people. Though you may wonder why i am so soon giving in to you without seeing you, well i will say that my instant still tells me that you could be true to me. Briefly, I will like to disclose much to you if you will help me to relocate to your country with the substance that i inherited from my parent. I have a substantial amount of $5.6 Million which i will like to invest in your country into any lucrative business venture which you are to advise and execute seeing that i have no business experience for now.

However, I shall forward you with the necessary documents on confirmation of your acceptance to assist me for the transfer and investment of the fund. As you will help me in an investment, and i will like to complete my studies, as i was in my 1st year in the university, when the crisis started. It is my intention to compensate you with 10% of the total money for your services and the balance shall be my investment capital. This is the reason why i decided to contact you. I have contacted the Bank and they told me that i am free to come and claim the money as the only daughter of my late father as i have the secret number my father gave me. Now, i am presently living in Christ De king Mission camp as a refuge.

I am waiting for your reply,
Best regards
Nancy Ismaila."

Såhär skriver man om den här typen av brev på Wikipedia:

" Bedrägeriet går till så att man får ett brev, fax eller e-post från en person som påstår sig behöva hjälp med att föra ut en större summa pengar (oftast mångmiljonbelopp) ur landet och erbjuder en procent av pengarna om man hjälper till. Om man går med på det kommer bedragaren att begära mer och mer pengar för att täcka olika påhittade utgifter som till exempel mutor till banktjänstemän och administrativa avgifter, som de själva inte kan betala då pengarna är låsta eller de måste undvika att pengarna kan spåras till dem. Bedragaren fortsätter att fråga efter mer pengar så länge den drabbade betalar.

Typiskt för Nigeriabrev är att pengasumman är mycket stor samt att någon har dött plötsligt i en katastrof (till exempel i en flygplanskrasch, i krig eller vid ett maktövertagande). Breven kan vädja till mottagarens medlidande genom att till exempel påstå att avsändaren är en änka med barn som svälter eftersom alla pengar är låsta.

Det har utvecklats beprövade metoder för att få offret att fortsätta tro på upplägget och skicka mer pengar. Ett kallas "flashing the account", de skickar ett förfalskat förhandsbesked om en överföring via fax till offrets bank. Banken meddelar offret att ett mångmiljonbelopp är på väg. Men pengarna dyker inte upp på kontot, utan bedragarna säger att det blev ett problem, överföringen upptäcktes. Om man mutar rätt person eller liknande bör det gå bra. Meddelandet från offrets egen bank får dollartecknena att växa i offrets ögon och han betalar gärna.

Ofta påstår sig bedragarna vara släkting till någon nyligen avliden känd politiker eller annan person i Afrika och skickar länkar till verkliga nyhetsartiklar för att öka sin trovärdighet. Det händer också att de skapar webbplatser för fiktiva banker och liknande där offret till exempel kan logga in för att se att pengarna kommit in på ett konto.

Det är vanligt att när offret skickat massa pengar och slutat tro på det hela får han kontakt av någon som uppger sig vara advokat i Afrika och vill hjälpa honom få tillbaka sina pengar. Arvodet betalas givetvis i förskott. Det hela drar ut på tiden och "advokaten" ber om mer arvode. Och så vidare.
För den som redan skickat pengar är möjligheterna att återfå dessa så gott som obefintliga."


Om du blir kontaktad: Lämna aldrig, aldrig ut några uppgifter om dig själv. Skicka inga pengar!! Svara inte ens på eländet, för när det låter så bra som att du kan få en massa pengar bara genom att hjälpa en annan människa med något enkelt, så är det inte på riktigt. Pengar kommer inte regnande som Manna från himlen... Den här typen av bedrägeriförsök har funnits i många år, och de fortsätter eftersom det varje år är någon olycklig människa som går på det. Exempel hittar du om du klickar in HÄR och HÄR . Det "senaste" är att man nu också skickar ut erbjudnaden om stora pengar via sms  , så det gäller att vara på sin vakt när man blir kontaktad av en helt okänd människa såfort det gäller pengar, vare sig man ärvt 50 miljoner, ombeds hjälpa någon som ska få ärva 50 miljoner eller "bara" ska låna ut sitt bankkonto till 50 miljoner som ska byta ägare.

Det som förvånar mig är att den som står bakom bedrägeriförsöket måste ha gått igenom antingen Blogger eller någon av de bloggarlistor jag finns med på som Mannan, Resurspank, för brevet kom på min Resurspankmail och inte till min privata brevkorg. Jag har ju valt att skriva här utan att berätta vem jag är eller vart jag bor, och det är jag lite glad för i såna här lägen, för kommer ett skumt brev till min privata e-post så är jag nog inte på min vakt på samma sätt. Till Resurspankmailen skriver bara den som har funderingar kring bloggen, och många väljer själva att vara anonyma. Ämnet ekonomi är känsligt, skulder är ännu känsligare. Å andra sidan är man kanske ännu mer attraktiv som bedrägerioffer om man har ekonomiska problem, och kan förväntas hoppa på vilken affär som helst för att bli solvent igen?

Bara den här veckan har tre olika privata långivare hört av sig med generösa bud om att ge mig de pengar jag behöver, återbetalningen kan vi ta på 20 år eller så, och jag väljer att inte svara. Naturligtvis kan något av dem vara seriöst, en av avsändarna finns i Norge och är en norsk man som jag faktiskt lyckats hitta (joho, han finns) eftersom han bland annat har en epostadress som jag kunnat spåra till hans arbetsplats. Naturligtvis kan han också ha fått sin jobbmail kapad, allt är möjligt, och i de desperatas land kan allt hända... Men som min mormor alltid sa, man vet inte vad en människa tänker förrän det är försent, och då ÄR det försent. Jag tar inte emot lån eller penninggåvor, jag skriver inte för att någon ska kliva fram och lösa mina problem, inte ens i de lägen då jag förstår att människan i andra änden är uppriktig och saknar skumma baktankar. Beslutet att skriva om överskuldsättning och ekonomiska problem handlade om att väcka debatt, inte om att bli omhändertagen och/eller slippa ta ansvar. Däremot har jag gärna kontakt med andra människor som har liknande saker att fundera på om dagarna, och  jag har inget emot att lära mig något nytt. Några av kontakterna är väldigt trevliga! Tills vidare tackar jag dock nej till miljonarv och generösa ersättningar för små arbetsinsatser. Kalla mig gärna otacksam.

lördag 3 september 2011

Lite symfoniskt vansinne på en lördag


Grrrrrr! ...duvorna har gjort sig skyldiga till diverse illdåd under sommaren, och jag blir tvungen att tvätta fönstren i vardagsrummet igen, så nu ska jag hämnas på de flygande råttorna genom att spela lite högljudd symfonirock medan jag står och gnider glas!


...och det finns en uppföljare (evil grin) som också funkar bra på hög volym:Muahhhahahha! Som en viss Peter Hellman på Alektum Inkasso skulle ha uttryckt det.

torsdag 1 september 2011

Mannan har fått ett brev

"Mellanstad 110901


Kära Mannan,

du är en bra kvinna. Du vet att jag vill ditt allra bästa, och att jag verkligen älskar dig. Nu står vi vid ett vägskäl: efter att ha levt tillsammans med dig de senaste fem åren, så är det dags för mig att be dig tänka till lite kring vad du egentligen vill med vår relation. Alla har vi våra mindre ljusa sidor, jag har säkert också vissa fel och brister som jag kanske inte alltid är så medveten om, men nu har du gått så långt i din egoism att jag måste säga ifrån på skarpen. Du måste börja ta mer hänsyn till mig!

Följande vill jag, nej KRÄVER jag att du tänker på i fortsättningen:

1. Ha inte så förtvivlat bråttom upp ur sängen på morgnarna. Du dör inte av att ligga kvar och kramas en stund, och ditt tjat om kaffe ger jag inte mycket för. Ge mig lite ömhet!! Eller har du hört talas om nån som dött av koffeinbrist?!?

2. Jag behöver närhet. Mycket närhet! Om jag smyger mig på dig och börjar nosa dig på underbenen när du sitter vid datorn, så är det för att jag behöver din uppmärksamhet en stund, men det tar du ingen notis om för tangentbordet verkar vara mycket viktigare än att pilla mig på ryggen... vet du hur sårad jag blir varje gång det händer? Ska jag behöva tugga av telefonsladden för att du ska ge mig lite uppmärksamhet?!?

3. En gång i veckan, bara en gång, visas ett bra naturprogram på TV. Jag vill gärna se det, och jag vill att du ska sitta och titta tillsammans med mig, det är liksom veckans höjdpunkt. Du vet hur fruktansvärt upphetsad jag blir av dessa tittarfilmer med småfåglar, möss och ekorrar, men varenda torsdag kväll sliter du fram dammsugaren och ska städa inför helgen. SLUTA MED DET!! Annars flyttar jag hem till Martin Emtenäs på "Mitt i Naturen" istället.

4. Bara för att jag äter flugor, så är det INTE okej att du vägrar pussas. Flugor är INTE ohygieniska, och förresten brukar jag svälja dem hela, så du kan gott ställa upp lite oftare utan att grina illa.

5. Köp hem ordentlig mat! Det där "dietfodret" du serverat mig den sista tiden är ta mig f***n oätligt, jag vill ha tillbaka den meny du alltid höll mig med tidigare. Envisas du med att inte lyssna, kommer jag krafsa in varenda pellets jag får tag i under köksmattan till dess du fattar galoppen - titta själv hur mycket jag lyckats peta in där bara idag, så förstår du allvaret i mina hotelser.

6. ...and heres the Deal, Woman: om du inte genast lägger av med att pilla mig på magen och jollra som en infantil kalkon om min "fläsk-påse", kommer jag vägra prata med dig i fortsättningen! Jag är inte tjock, jag har lite extra hud på mitten, det är allt. Det är normalt i min ålder. Förresten är du inte så snygg utan päls du heller, bara så du vet...

Om du nu kan tänka dig att gå mig till mötes och visa lite mer hur du känner för mig, så tror jag säkert att vi kan fortsätta leva ihop även i fortsättningen. Om inte, kommer jag se mig om efter en annan sambo. Så kan du sitta där med din dammsugare och sukta efter någon att kela med. Jag menar allvar.

//Kisse

P.S. Såhär i efterhand kan jag tycka att jag är lite hård emot dig i mitt brev. Hoppas du förstår att jag vill att vår relation ska hålla. Och du ska ha tack för att du vaknade halv fem imorse när jag kräktes och hjälpte mig att hålla huvudet över sängkanten så hårbollen landade på mattan istället för på lakanet - jag uppskattar det även om jag kanske inte var mig själv just då. D.S."