torsdag 8 juli 2010

Svar ifrån Kronofogdemyndigheten angående barn till skuldsatta med utmätning

För några dagar sedan skrev jag ett öppet brev till Rikskronofogde Eva Liedström Adler angående begreppet barnfattigdom och Kronofogdens samhällsansvar för barn i familjer med förfallna skulder, "...men inte om min mamma har skulder". Svaret kom igår, dock inte ifrån Rikskronofogden som hade hunnit gå på semester, utan ifrån hennes närmaste medarbetare Mikael Necke, t.f. Rikskronofogde.

Jag lägger ut tillförordnade Rikskronofogdens brev i sin helhet nedan. Läs och begrunda. Jag lovar att kommentera detta längre fram under veckan, men jag är fortfarande såpass ställd av att myndigheten så totalt lyckas negligera barnperspektivet i dialogen med mig som enskild gäldenär, att jag inte riktigt kan formulera mig än... Såhär skriver han:


"Hej,

Tack för ditt brev i vilket du tar upp flera viktiga frågor om barns situation när någon eller båda föräldrarna betalar sina skulder genom löneutmätning. Du framför som förälder förståliga synpunkter på reglerna om normalbeloppets storlek för barn, gäldenärens möjlighet till umgänge med eget barn som han eller hon inte bor tillsammans med och att skattepliktig del av vårdbidrag, vars syfte är att kompensera föräldern för del av förlorad arbetsinkomst, ingår i beräkningsunderlaget vid fastställandet av gäldenärens förbehållsbelopp.
Samtliga dessa frågor är emellertid reglerade i lag eller rättspraxis (har prövats av domstol). Kronofogdemyndigheten kan inte bortse från detta och ta beslut som går emot gällande regler.
Däremot kan vi upplysa lagstiftare och andra beslutsfattare om konsekvenserna av dessa regler.

Gäldenärer som är föremål för löneutmätning lever i många fall under knappa ekonomiska omständigheter. Det faktum att löneutmätning enligt dagens regler kan pågå under långa oavbrutna perioder innebär att många människor lever under en stor och utdragen press. De analyser myndigheten har gjort visar att det behövs en förändring. Detta gäller inte minst för de gäldenärer som varit föremål för löneutmätning under långa tidsperioder. Kronofogdemyndigheten har därför tagit fram ett komplett lagförslag till förändrade löneutmätningsregler. I detta arbete har ambitionen varit att hitta ett system som genom sin enkelhet gör besluten mer lättförståeliga för parterna och, på ett bättre sätt än idag, motiverar gäldenärerna till olika insatser för att öka sin disponibla inkomst även under löneutmätning. Förslaget innebär en långtgående schablonisering av utmätnings- och förbehållsbeloppen som, om förslaget genomförs, innebär att trycket på flertalet gäldenärer kommer att minska. Förslaget, som överlämnades till Justitiedepartementet i maj 2009, har remissbehandlats.

Att reformera löneutmätningsreglerna är emellertid inte den enda vägen som är möjlig för att skapa en större balans mellan gäldenärens skyldigheter att betala och borgenärens rätt att få betalt. Jag nämner i det följande ett urval av andra åtgärder som myndigheten i flera sammanhang, t.ex. i remissvar och i kontakter med olika departement, framför för att öka denna balans. Regler om absolut preskription av flertalet typer av fordringar är en åtgärd. Sådana regler finns redan i andra länder och även i Sverige vad gäller vissa allmänna fordringar (t ex skatteskulder). Om inte annat borde absolut preskription övervägas avseende konsumentfordringar. Myndigheten har också väckt frågan om att införa en tidsgräns för hur länge en borgenär kan begära indrivning av en fordran. Dessa två förslag skulle, om de införs, innebära att borgenärerna tar ett större ansvar för de krediter de lämnar men som av någon anledning fallerar. Myndigheten anser också att lagstiftaren bör överväga att införa ett räntetak när en skuld lämnas till indrivning och att indrivet belopp först ska räknas av mot kapitalbeloppet och inte som idag först mot avgifter och ränta. Ett införande av sådana regler leder till att de betalningar som görs genom åtgärder av Kronofogdemyndigheten i många fall innebär att skulden faktiskt minskar, inte bara till att delar av upplupen ränta blir betald.
Men.... för att Kronofogdemyndigheten ska kunna tillämpa alla nämnda förslag är vi naturligtvis beroende av stöd i lag och rättspraxis.

Problemen med överskuldsättning har under senare år uppmärksammats alltmer i media och i den allmänna debatten. Kronofogdemyndighetens uppgift i denna debatt är att stå för faktaunderlag samt lämna förslag och synpunkter när det efterfrågas av politiker och andra beslutsfattare, i remisser, föredragningar eller sakkunniguttalanden.

Även om ett av Kronofogdemyndighetens uppdrag är att reglera betalningsanspråk, så har vi också till uppgift att underlätta för medborgare och företag att göra rätt för sig innan Kronofogdemyndigheten kopplas in samt förebygga överskuldsättning.

Med vänlig hälsning

Michael Necke
t.f. rikskronofogde"


I vilken ände ska man börja när man får ett sånt svar?


Ulrika är kvar i Visby tillsammans med Per - läs hennes torsdagsrapport. Jag försökte skämta med dem igår angående hur mycket de ska bli tvungna att springa nu när KFM är där och jagar gäldenärer. Tyvärr är det inte så det går till. Det är snarare Ulrika och Per som jagar KFM istället, för att få dem att prata och förstå vad vi skuldsatta pratar om. Frågan är om det hjälper.
Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

8 kommentarer:

 1. Varje ord om sanningen för alla oss "utanförskapare" är nyttigt. Vi ska gorma enda tills de är tvugna att lyssna och ändra på nuvarande tillstånd inom skuldindustrin.

  SvaraRadera
 2. Undrar just om Littorin kommer att skriva här? Han är väl snart skuldsatt ordentligt, utan kompisar, m.m. Sen får han ju inte glömma anmäla sig hos AF, gå baskurser, m.m. Kanske en dag få 223:- om dagen. Det lär ju vara nyttigt enligt han själv. En Aha-upplevelse kanske?

  SvaraRadera
 3. Tycker inte att allt är skit i svaret, nåt har den här debatten fört med sig:

  "...borde absolut preskription övervägas avseende konsumentfordringar. Myndigheten har också väckt frågan om att införa en tidsgräns för hur länge en borgenär kan begära indrivning av en fordran."

  Och:

  "Regler om absolut preskription av flertalet typer av fordringar är en åtgärd. Sådana regler finns redan i andra länder och även i Sverige vad gäller vissa allmänna fordringar (t ex skatteskulder). Om inte annat borde absolut preskription övervägas avseende konsumentfordringar."

  Åsså förstås ett MEN:

  "Men.... för att Kronofogdemyndigheten ska kunna tillämpa alla nämnda förslag är vi naturligtvis beroende av stöd i lag och rättspraxis."

  Detta MEN kan dom iofs åtgärda med att upprepa citatet några rader ovanför några hundra gånger till:

  "...åtgärder som myndigheten i flera sammanhang, t.ex. i remissvar och i kontakter med olika departement, framför för att öka denna balans."

  SvaraRadera
 4. Johnny: jag instämmer med dig, vi har bara att nöta på tills motståndet släpper.

  Stewball: om Littorin börjar skriva här, ska jag med glädje dela med mig av överlevnadstips för folk på existensminimum.

  Ljuramannen: naturligtvis är inte hela svaret skit, men jag saknar barnperspektivet, insikten om exakt hur illa barnen kläms och förståelsen för hur vi föräldrar helt naturligt ofta börjar betrakta KFM som ett hot emot våra barns välfärd. Där kom det, nyckelordet för hela den pågående valrörelsen - välfärd. Välfärd för våra barn!!

  SvaraRadera
 5. Förbaskat - hela min långa kommentar försvann.... blir knäpp på datorer ibland!

  Men hej igen....! Jätteroligt om du vill länka till mig, har tänkt komma igång med mitt bloggande under sensommaren men det händer ganska mycket på den här fronten hos mig nu så kör nog igång lite sakta redan nu... det kliar i fingrarna att få skriva av sig tokigheterna som uppstår längs vägen verkligen.

  Jag var inte lika artig som dig och frågade om jag fick länka till dig - så hoppas det är ok. ;)

  Hittade hit i och med ditt öppna brev till riksfogden, ska läsa svaret framåt kvällen när det kanske är något svalare så jag kan koncentrera mig.

  Det verkar bli en intressant höst efter denna högst intressanta sommar! På återhörande!

  SvaraRadera
 6. Du blir då länkad tämligen nu på en gång :) Och jag är hedrad över att få vara med på din sida också.

  Mvh Mannan

  SvaraRadera
 7. kronofogden är i grund och botten inne på vårat spår. vilka är det som hindrar dom? jo ask och kompani. så länge inte politikerna vaknar upp så händer det inget det bara är så. hoppas ff att det blir ett block byte i höst så att frågan eventuelt vaknar till liv igen.

  SvaraRadera
 8. 1. Det är som sagt inte lagstiftarna som arbetar fram praxis. I fallet med umgängesföräldrarna är det KRONOFOGDEN själva som argumenterat FÖR dagens ordning. I ärende efter ärende efter ärende...

  2. Det finns väl ingen som på fullt allvar tror man har arbetat fram "förenklad löneutmätning" för att man på något vis vill underlätta för gäldenären?

  Anledningen till förenklad löneutmätning hittar du på sid 33. Sista stycket:
  "Det är också angeläget att användningen av de resurser som är avsatta för verkställigheten effektiviseras. Vidare bör systemet utformas så
  att det minskar behovet av ändringsbeslut och även på andra sätt minimerar arbetsgivarnas hanteringskostnad"

  och sid 37
  "Redan nu kan det
  emellertid sägas att bedömningen hänger samman med att dagens individuella
  prövning är mycket arbetskrävande för Kronofogdemyndigheten. Här finns goda möjligheter att frigöra resurser för utredningsinsatser som i dag måste prioriteras
  bort. En sådan omdisponering av resurserna kommer att kompensera delar av det bortfall som blir följden av ett system som är något mer generöst mot gäldenärerna vad gäller löneutmätningsbeloppens storlek."


  ...sedan MÅSTE jag bara klippa in följande mening. Den hittar du på sid 33, mitt i första stycket.
  "Bakom utmätningsordningen ligger grundsynen att löneutmätning från gäldenärens synpunkt ofta är ett förmånligt val."

  Vad säger vi om det då..? att löneutmätning från gäldenärens synpunkt ofta är ett förmånligt val..? QUE?

  //Ulrika

  SvaraRadera