tisdag 20 april 2010

Ingen skuldsanering på 3 år! Insolvensutredningen ett fiasko!

Det blev inget lagförslag. Det blev bara tyst. Till dess någon liten fågel skvallrade...

Nedanstående text är klippt ur PM från Justitiedepartementet av den 2010-03-24, sänt till en mängd intressenter, däribland Konsumentverket, Finansbolagens förening, Svensk Inkasso, Svensk Handel, Sveriges konsumenter, Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare, Föreningen Sveriges kronofogdar.... och nu till oss överskuldsatta, patienterna som ligger och huttrar på operationsbordet. Men det var INTE Judeps förtjänst att vi fick del av detta dokument. Bra att kirurgen frågar hur vi mår och berättar vad han tänker göra med sin stora vassa kniv. Eller?

"Promemoria med utkast till lagrådsremiss
Bättre möjlighet till skuldsanering

2010 -03- 2 4
KP
Dm- 207/J.ofC

Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.
Stockholm den xx juni 2010

Beatrice Ask
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Promemorians huvudsakliga innehåll

I promemorian föreslår regeringen att möjligheterna att bevilja skuldsanering
för aktiva näringsidkare utvidgas. Det föreslås också att skuldernas
ålder inte längre ska beaktas särskilt vid bedömningen av om det är
skäligt att bevilja skuldsanering. Ändringarna syftar framför allt till att
förbättra förutsättningarna för näringsidkare att fortsätta att bedriva
näringsverksamhet och att starta om efter en konkurs.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011."

"Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i Kreditupplysningslagen (1973:1173),
2. lag om ändring i Skuldsaneringslagen (2006:548)."

2 Lagtext
Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen 1973:1173)
Härigenom föreskrivs att 8 § kreditupplysningslagen (1973:1173) ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2009/10:151


En uppgift om en fysisk person ska gallras när det inte längre är
nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare ska gallras senast tre år efter den dag då den omständighet inträffade eller det förhållande upphörde som uppgiften avser. Rör uppgiften en begäran om eller ett utlämnande av en kreditupplysning, ska den dock gallras senast ett år efter den dag då begäran framställdes.
Gäller uppgiften skuldsanering, ska den gallras senast fem år efter den dag då skuldsaneringen beviljades eller, om en betalningsplan enligt skuldsaneringslagen (2006:548) löper under längre tid, senast den dag då planen löper ut.

Föreslagen lydelse har följande tillägg (kursiverat):

En uppgift som har inhämtats från Kronofogdemyndigheten i dess verksamhet med indrivning och utsökning ska gallras när den inte omfattas av undantaget från sekretess i 34 kap. 1 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). En uppgift som har inhämtats från Kronofogdemyndigheten ska också gallras när den har blockerats av Kronofogdemyndigheten med stöd av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om
behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.2 Förslag till lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548)

Härigenom föreskrivs i fråga om skuldsaneringslagen (2006:548)
dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 4 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Skuldsanering får beviljas en gäldenär med hemvist i Sverige som är fysisk person, om
1. gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid, och
2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas honom eller henne.

Den som är folkbokförd i Sverige skall vid tillämpningen av första stycket anses ha hemvist i Sverige. Vid tillämpningen av första stycket 2 skall särskilt beaktas
skuldernas ålder, omständigheterna vid deras tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering.

Föreslagen lydelse i kursiv text:

Den som är folkbokförd i Sverige ska vid tillämpningen av första stycket anses ha hemvist i Sverige. Vid tillämpningen av första stycket 2 ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering.

Är gäldenären näringsidkare, får skuldsanering beviljas endast om näringsverksamheten är av enkelt slag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011."


Tack så mycket. Eller inte? Nej, inget tack, för det bidde inte ens en blöt fis. Lite lättare för vissa, mindre näringsidkare att få skuldsanering utan att vi ska behöva lägga våra firmor i konkurs. Kanske komma på fötter marginellt snabbare efter en konkurs som inte går att undvika. Skuldernas ålder blir mindre centrala, och "Uppgifter om skuldsanering ska också avseende fysiska personer som är näringsidkare gallras ur kreditupplysningsregister senast fem år efter den dag då skuldsaneringen beviljades eller, om en betalningsplan löper under längre tid, senast den dag då planen löper ut." Vem skrev den meningen?

Ingen kortare skuldsaneringstid på tre år för att få ut folk i samhället som rehabiliterade och ekonomiskt integrerade människor igen. Ingen absolut preskription. Ingen resurspank Manna som ansöker om skuldsanering med den nya lagstiftningen heller, för den delen. Vilken grupp hade ni tänkt skulle bli bättre på att ansöka om skuldsanering med den lilla skärv ni nu kastar till oss? Drygt 4000 beviljades inledande av skuldsanering under hela 2009. Någonstans mellan 400 000 och 600 000 svenskar är överskuldsatta idag, enligt Kronofogdemyndighetens egen uppskattning, och 100 000 skulle kunna beviljas skuldsanering med idag gällande lagstiftning, OM vi bara brydde oss om att ansöka.

---varför i helvete ska någon bry sig om att söka, ni försöker ju inte göra något lättare för oss på riktigt?!?

Den som vill ha tillgång till det material Fattiga Riddares bloggare fått, alltså det PM Justitiedepartementet INTE skickade till oss, kan maila mig på resurspank@hotmail.com, eller Ulrika Ring på info@insolvensstockholm.se
Vi delar gärna med oss av eländet, alldeles gratis via epost. Kosta inte på någon utskrift av det bara. För jag antar att ni andra som är intresserade inte heller har lust att betala mer för en Insolvensutredning som inte gav något, trots en enorm kostnad för att producera den?

Som att mata grisen med rysk kaviar för att få gödsel till trädgårdslandet så potatisen ska bli större och hushållskostnaderna billigare...

Andra onsdagsbloggare, varav några idag skrivit om samma sak:

Insolvens Stockholm
Nollkoll
ProjektPåRiktigt
Ljuramannen
Affes Blogg
Att göra rätt för sig
Dwights13
Inspirerar Inspirationen
Johnny Rocker
Autodidact
Obestånd
Skuldsatt
NoCash is my name
Villerider
Blessed To Be Me
Fattig Riddare i Stockholm


Pingat på intressant.se och twingly.com

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

12 kommentarer:

 1. För mycket intressen i kapitalet Mannan. De vill ju inte ta bort födkroken för inkasso och finansinstituten. Ju fler som blir skuldsatta ju fler får de in. Bara att se verkligheten i vitögat.

  Skall man börja trycka på de röd-gröna nu?

  SvaraRadera
 2. Åren går och skulderna består.... Efter 15 års överskuldsättning skulle det vara självklart att få vara skuldfri, vara utan betalningsanmärkningar och få vara med i samhället igen utan denna förbaskade stämpel på sig som bara kostar samhället mycket pengar år efter år.... För att inte tala om personligt lidande. Tänk bara hur påverkade våra barn blir som växer upp i fattigdom fast de ser oss streta och försöka vara optimistiska år efter år efter år....
  //MA

  SvaraRadera
 3. Vi är produkter! Skapar vinster och arbetstillfällen...

  SvaraRadera
 4. Jag är så pass gammal att jag kan strunta i en hel del som tycks och sägs om mig. Fattiglapp, vra(ä)kningsgods, m.m. Men att våra barn som inte är en del i detta har blivit så hårt drabbade. Det gör mig väldigt illa. Dom har blivit så illa behandlade av detta, så den skammen kommer jag att alltid få bära på mig. Sen måste man kan kanske undra vem som vill hjälpa oss. Det är så mycket folk som har sin utkomst att jaga folk och driva in pengar. Hur många inkassoföretag finns det i Sverige idag? Hur många lobbyister kan det finnas som ser till att dom kan frodas och lever kvar? Det finns ingen som vågar tala för oss, för det vore ett ekonomiskt och politiskt självmord...Och vem vågar det?

  SvaraRadera
 5. Jo det finns visst en förening som talar för oss.
  Riksföreningen Insolvens (Läs inkompetent)
  Men den föreningen har någon sytt igen munnen på.
  Kan inte hitta någon annan orsak. Hur i he_vete kan de få statligt stöd????

  SvaraRadera
 6. Kan man inte skriva till Eu, Sverige strider ju mot mänskliga rättigheter, desutom är det tema år i EU beskämpa fattigdomen 2010 !
  Det finns säkert jornalister i EU som vill trycka till Sverige.

  SvaraRadera
 7. Det kan man säkert. Men då behövs en person som talar deras språk. Har för mig att någon redan pysslar med den biten.

  SvaraRadera
 8. Äntligen! Idag har kära hustrun skrivit på papper ang fast anställning. Det kan meddelas att hon stortrivs, och att hennes chef och arbetsledare är väldigt nöjda med henne. Hennes praktik är nu över, och hon ska få bli en del av en arbetskår. Sen väntar vi med spänning på ANS-nämndens svar ang ekonomisk rehabilitering. Både livränta och förlorad arbetsinkomst. Äldsta grabben har fått sommarjobb med bra lön. Vem vet, livet kanske börjar nu? Ang att flytta som en virvelvind. Nu bor vi vid havet, det hade vi nog inte gjort annars. Ang KFM-häxorna, jag skiter i dom nu. Lever för oss själva nu.

  SvaraRadera
 9. Ber om ursäkt för att jag varit dålig på att svara på kommentarer sista tiden, men saker går inte min väg just nu och jag måste jobba så hårt att jag inte har mycket ork kvar när jag vacklar hem på kvällarna. Hjärnan ligger ensam kvar under skrivbordet och sprattlar...

  Stewball: det finns en gud, det märks när man läser dina inlägg. Tänk att ni gått från vräkta till att bo vid havet, hustrun har gått från sjuk och arbetslös till idag fastanställd, och när nu sonen fått sommarjobb också tycker jag det har ljusnat rejält för er. Gratulerar!

  SvaraRadera
 10. Det har också kostat mycken energi då kropp och huvud fått mycket stryk av diverse händelser som vi hamnat i. Men som det är nu så kan jag bara böja med inför högre makter och tacka att det inte gick rakt åt h..v..e. Det finns inte plats för varken tårar eller gråt då det har funnits dylikt i mängder. Nu kan jag bara se framåt, se hur vardagen kommer att bli bättre. På något sätt har familjen förtjänat detta. Sen att se havet är bara en bonus som kom med. Att gå utmed stranden med hustrun är en höjdare. Jag lovar. Hon skiner som en sol med ett fast jobb att luta sig emot. Bara att vandra jämte henne fyller mig med värme inombords. Det är mycket vi gått genom. Idag är det 19år sedan Eric gick bort. Han blev 2dagar. Världen är konstig, hyresvärdar ännu konstigare. KFM-häxor är pyton. Ha det!!

  SvaraRadera
 11. Intressant blogg. Alltid tråkigt med folk som hamnat i skuldfällan och inte kan ta sig ur.

  SvaraRadera
 12. hej ni alla som är involverade i överskuldsättningen och lider med dom överskuldsatta rösta för i hh bort denna regering

  SvaraRadera