måndag 30 maj 2011

Kvinnors skuldsättning - vad handlar det om?

Idag har Kronofogdemyndigheten sjösatt en ny satsning, om kvinnors ekonomi och skuldsättning, med avstamp i den olyckliga statistiken från förra räkenskapsåret kring obetalda sms-lån där vi medelålders kvinnor ökar i mängd. Jag är arbetad, kvällsmatad, motionerad och nybadad, så orken att göra någon djupare analys av satsningen finns inte just nu. Men de centrala frågeställningar myndigheten har granskat i en studie med djupintervjuer kommer här:

Om

"2010 års statistik slog fasta att för första gången är kvinnornas procentuella andel av obetalda sms-lån 50 procent. 2008 och 2009 stod kvinnorna för 47 procent av ärendena.

Kronofogden har gjort en studie avseende medelålders kvinnors erfarenheter av SMS-lån, eftersom vi har oroats av att kvinnornas procentuella andel av de obetalda sms-lånen har ökat. Detta kan vara en signal på att fler kvinnor har problem med sin ekonomi.

Varför ökar kvinnorna?
De vanligaste orsakerna till att man tar ett sms-lån är:

•För att köpa dagligvaror (det nödvändiga till hushållet)
•För att köpa till barnen
•För att betala andra skulder
Kostnaden och den korta lånetiden gör att ett sms-lån ofta leder till fler.

Varför har Kronofogden gjort en studie?
Kronofogden har gjort en studie avseende medelålders kvinnors erfarenheter av SMS-lån, eftersom vi har oroats av att kvinnornas andel har ökat de senaste åren. Detta kan vara en signal på att fler kvinnor har problem med sin ekonomi.
Kronofogden vill bättre förstå orsakerna till varför kvinnor i större utsträckning än tidigare inte klarar av att betala sina sms-lån och vilket behov av stöd de har från samhället.

Framför allt vill vi lära oss mer om varför vissa kvinnor klarar av att sköta sina sms-lån och andra inte gör det.

Hur är studien gjord?
Studien är gjord i form av djupintervjuer med 30 kvinnor. 15 av kvinnorna sitter fast i skuldfällan och 15 av kvinnorna använder ibland sms-lån för att tillfälligt lösa ekonomiska problem eller förstärka kassan för att tex kunna resa eller shoppa.
Studien är gjord av TNS-Sifo på uppdrag av Kronofogden.

Vad är orsaken till kvinnornas skuldsättning? Varför har de gått om männen?
Studien bekräftar våra farhågor. En av orsakerna är ett mer utbrett handlande på kredit vilket ökar trycket på den privata ekonomin. Kvinnor med en hyfsad ekonomi börjar ta sms-lån för att kunna betala krediter, de månader när ekonomin inte går ihop av olika anledningar. Det är kvinnor som lever ett hektiskt liv, där man inte alltid tar sig tid att tänka igenom sitt ekonomiska handlande, många jämför sig med vad andra har, har svårt att spara pengar och vill ha nya saker på direkten.

Varför tar de sms-lån (när de vet att det är dyrt)?
Studien visar att de kvinnor som inte har en havererad ekonomi tar sms-lån till rekreation och shopping. De tycker att avgiften väger upp möjligheten att kunna få pengar på direkten. De saknar ofta en buffert och använder sms-lånen som en sådan.

Den andra gruppen kvinnor som befinner sig en svårt pressad ekonomisk situation använder främst sms-lånen till att betala andra lån. De upplever att de inte har något annat val än att låna pengar till den kostnad som är. De mår oftast mycket dåligt över sin situation, har starka skuldkänslor och tänker att de borde kunna klara av situationen själva vilket de inte gör eftersom skulderna skenar och möjligheten finns att ta fler lån för att täcka de gamla.

Vad är problemet?
När man väl har tagit ett sms-lån har man lärt sig ett nytt beteende som det är lätt att fortsätta med. Kostnaden och den korta lånetiden gör att ett sms-lån leder ofta till fler. Många beskriver också att de löpande får erbjudanden från låneföretagen om nya lån som gör det är svårt att motstå impulsen att låna mer pengar. Och sedan är snöbollen i rullning.

- Kvinnorna kan inte själva stoppa situationen när de väl har tappat kontrollen. De tar lån från olika låneföretag, planerar förfallodagar och pusslar med de olika lånen för att det ska gå ihop. För att kunna betala tillbaka ett lån behöver de ta två nya och sedan är den neråtgående spiralen igång. Vi fick höra berättelser från kvinnor som gått från en fungerande ekonomi till ekonomisk ödeläggelse på sex månader.

Att hantera återbetalningen av sms-lånen och jakten på nya tar all kraft och energi. Tillslut handlar allt om att överleva ekonomiskt för dagen. Andra räkningar prioriteras bort och hamnar hos Kronofogden. Man prioriterar sina sms-lån, mat, hyra och kläder till barnen. När låneföretagen säger stopp till fler sms-lån rasar tillvaron, samma sak den dagen när kvinnorna inte kan betala hyran. Nu är lånekostnaderna för höga och skulderna går snabbt till Kronofogden.

Motkrafter som saknas — litet nätverk, dålig kunskap om ekonomi, liten eller ingen buffert
Många av kvinnorna i studien mådde väldigt dåligt och hade skuldkänslor. Kvinnorna är medvetna om att ett sms-lån inte är en hållbar lösning och att det är dyrt men man upplever sig så ekonomiskt pressad att man inte har något annat val. Många har ett litet eller obefintligt nätverk att tillfälligt låna pengar från, man har heller ingen att prata ekonomi med vilket man skulle behöva eftersom kvinnorna själva bedömer sin ekonomiska kunskap Studien har tittat på två grupper av kvinnor — den första gruppen kvinnor använder ibland sms-lån för att tillfälligt lösa ekonomiska problem eller förstärka kassan för att tex kunna resa eller shoppa, den andra gruppen sitter fast i skuldfällan.

Varför tittar ni inte på männen?
Kronofogden gör en kompletterande studie just nu där vi tittar på likheter och olikheter mellan mäns och kvinnors skuldsättning för att ytterligare förbättra vårt förebyggande arbete och ge bättre stöd till medborgarna. Resultatet kommer senare i vår.

Vad behöver göras i lagstiftningen?
Vi har ju en ny konsumentkreditlagstiftning sedan årsskiftet, vilken stärker konsumentskyddet kring konsumentkrediter och som ska motverka de skuldsättningsproblem som sms-lån och andra snabblån för med sig. Bl.a. finns det möjlighet att ångra ett kreditavtal inom 14 dagar och det är ett högre krav på information till konsumenten så att konsumenten ska kunna bedöma om krediten passar den egna ekonomiska situationen.

Det ska bli intressant att se vad den nya konsumentkreditlagstiftningen har för effekt på just den här gruppen, framförallt i.o.m den kreditprövning som ska göras. Flera av kvinnorna i studien har ju kunnat ta flera sms-lån trots betalningsanmärkningar och en oregelbunden eller låg inkomst.

Vad kan Kronofogden göra för att hjälpa kvinnorna?
Kronofogden tar nu fram en handlingsplan utifrån resultatet i studien och fördjupar också vissa delar med ytterligare studier för att bättre kunna möta kvinnornas behov.

Vi intensifierar vårt förebyggande informationsarbete mot denna grupp och de samhällsbyggare som finns i kvinnornas närhet, det kan vara familjerådgivning, skolan, arbetsgivare osv.

Vi kommer att arbeta med riktade informationsinsatser för att öka den privatekonomiska kunskapen och öka medvetenheten om riskerna. Detta är inget Kronofogden kan lösa själva utan vi vill samverka med andra samhällsaktörer i frågan. Det är också något som kvinnorna själva efterfrågar i studien.

Vi uppmuntrar också alla män och kvinnor som är oroliga för sin ekonomi att höra av sig till Kronofogdens kundcenter. Skulderna behöver inte ha hamnat hos Kronofogden för att vi ska kunna erbjuda ekonomisk vägledning och hjälp. Man kan vara anonym och vägledningen är opartisk.

Var finns kvinnorna geografiskt?
Kvinnorna finns spridda över hela landet. Det finns län där kvinnornas procentuella andel av de obetalda sms-lånen har ökat markant mellan 2009 och 2010. Länen är Hallands- (+34%), Örebros- (+18%) och Kronobergslän (+17%).

De län där kvinnornas andel av de obetalda sms-lånen är allra störst är Jämtlands- (62%), Hallands- (62%) och Kronobergslän (60%). Riksgenomsnittet är 50%."

http://www.kronofogden.se/kvinna/om/kvinnorsskuldsattningfragorochsvar.4.70ac421612e2a997f85800050316.html

Det ska bli intressant att se om den här satsningen får uppmärksamhet i media, och om den kommer leda till någon synbar minskning av antalet kvinnor som hamnar i skuldfällan. Expressen har skrivit, Aftonbladet har skrivit, SVD har skrivit... eller rättare sagt tryckt TT:s reportage om nyheten. Hoppas någon läser. Själv ska jag definitivt besöka KFM:s hemsida för att läsa mer framöver. Läs gärna, du också, oavsett du är man eller kvinna. Här hittar du startsidan: http://www.kronofogden.se/kvinna.4.70ac421612e2a997f85800048163.html

1 kommentar:

 1. Det jag undrar över är om inte KFM hittat ett
  nytt vapen där deras maknadsföring nu går ut
  på att visa upp en bild av sin verksamhet som
  en hjälpande organisation för utsatta kvinnor.
  Därav deras nya sida som du länkar till här,
  med artikeln om ekonomi och hjälpmedel i form
  av motverkssnurran.
  Som vanligt försöker myndigheten skuldbelägga
  och döljer de verkligt stora problemen i vårt
  samhälle där fler utslagna genereras av KFM
  i sin iver att vara inkassobolagens inkomstkälla.
  Sen kör man racet med SMS lån och belyser den
  del som orsaken till skuldfällan.
  Var finns dom andra delarna ?
  Alla dom som i början av 1990-talet fick sin
  ekonomi spolierad av beslut som dom knappast
  påverkade själva, vilka insatser har KFM gjort
  för dessa grupper ?
  Finner det osmakligt av KFM att prata om vilka
  förbyggande insatser som dom behöver göra.
  Den uppfattning och erfarenhet jag har är
  att KFM finns som ett arv efter en lag som infördes 1879 av adeln, bankmän,godsägare
  och politiker på den tiden.
  Sedan dess har myndigheten i stort fortsatt
  på samma inslagna spår att hjälpa banker o
  inkassobolag att bli rikare.
  Pluribus

  SvaraRadera